Poskytuji profesionální psychologické poradenství individuální, párové i rodinné. 

Služby

Nabízím pomoc a podporu všem, kteří se nachází v tíživé životní situaci. Pracuji s lidmi, kteří trpí úzkostí, depresí, kteří mají problémy s agresivitou nebo je trápí jiné emoční problémy. Poskytuji individuální či párovou terapii při vztahových problémech nebo potížích plynoucích z osobnostního nastavení. Pomáhám v situacích, kdy je potřeba výchovné poradenství nebo kde je potřebná pomoc po prodělaném traumatu. Mými klienty jsou i Ti, kteří hledají smysluplný životní cíl, kteří chtějí lépe porozumět svému životu a sobě samému.

O mně

Aktuálně pracuji v ambulanci klinické psychologie v Náchodě (Psychologia Náchod, s. r. o.) a v Trutnově. Spolupracuji s psychiatrickou ambulancí MUDr. Křivkové a s PhDr. Petrem Šoubou. Ve dvojici s Mgr. Darinou Fialovou pracuji s páry a rodinami. Ve své praxi se věnuji individuální, párové i rodinné psychoterapii.

Jsem gestalt terapeut. Prošel jsem výcvikem IVGT v Praze, kde jsem od roku 2017 členem lektorského týmu. Pracuji jako procesní terapeut ve dvojici s Bc. Markétou Chlupovou. V roce 2007 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese (PPI). V roce 2011 výcvik v Adlerovském přístupu.

Dále působím jako výcvikový lektor Dialogického institutu pro psychoterapii, který má za cíl vzdělávat budoucí psychoterapeuty.

Absolvoval jsem FF UP v Olomouci, prošel praxí v lůžkovém a mobilním hospici a psychiatrickým oddělením v Novém Městě nad Metují. Dva roky jsem působil v PPP Náchod.

Kontakt

Trutnov

ambulance klinické psychologie

Na Struze 30 (vchod od řeky z ulice Na Lukách)

 

Náchod

Psychologia Náchod, s. r. o.

Krásnohorské 672

 

tel.: 732 248 132, 776 722 013

e-mail: info@psycholog-nachod.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.